Uppgiftsskydd

 

Integritetspolicy

 

Ansvarig för databehandlingen är:
beverage dispense systems GmbH
Kopernikusstrasse 4
50126
Bergheim
02271/989630-0
verkauf@getraenkezapfanlagen.net

Tack för ditt intresse för vår webbshop. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Åtkomstuppgifter och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du ringer upp en webbplats sparar webbservern endast automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för uppringningen, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar uppringningen.

Dessa åtkomstuppgifter utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa en störningsfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. I enlighet med art. 6 § 1 S. 1 lit. f DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vår webbplats, vilka väger tyngre än våra intressen. Alla åtkomstuppgifter kommer att raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Värdtjänster hos en tredjepartsleverantör
Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör oss tjänsterna för värdskap och visning av webbplatsen. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande, vilka väger tyngre än en intresseavvägning. Alla uppgifter som samlas in i samband med användningen av denna webbplats eller i formulär som tillhandahålls för detta ändamål i nätbutiken enligt nedan behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör finns i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Insamling och användning av uppgifter för avtalsbehandling

Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt lämnar dem till oss i samband med din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att lämna uppgifterna. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnar i enlighet med art. 6 § 1 S. 1 lit. b DSGVO för att behandla avtalet och hantera dina förfrågningar. Om du har gett ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a DSGVO genom att bestämma dig för att öppna ett kundkonto, använder vi dina uppgifter för att öppna ett kundkonto. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för fortsatt behandling och raderas efter utgången av de skattemässiga och handelsrättsliga lagringstiderna, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. Överföring av uppgifter

För att uppfylla avtalet i enlighet med art. 6 § 1 p. 1 lit. b DSGVO överför vi dina uppgifter till det rederi som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att genomföra betalningen och, i förekommande fall, till betaltjänstleverantörer som har fått i uppdrag av oss eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de valda betaltjänstleverantörerna också själva in dessa uppgifter om du skapar ett konto hos dem. I detta fall måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder också ett externt varuhanteringssystem för order- och avtalsbehandling. Den dataöverföring och databehandling som sker i detta avseende baseras på orderbehandling.

Detsamma gäller överföringen av uppgifter till våra tillverkare eller grossister i de fall då de tar över försändelsen åt oss (drop shipment).

Vi använder betaltjänstleverantörer och leverantörer av frakttjänster som är baserade i ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av personuppgifter till dessa företag sker endast inom ramen för vad som är nödvändigt för att uppfylla avtalet.

Överföring av uppgifter till leverantörer av frakttjänster
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning, kommer vi att överföra din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda leverantören av frakttjänster på grundval av detta samtycke i enlighet med artikel 6.1.1, första meningen lit. a DSGVO, så att de kan kontakta dig före leveransen i syfte att meddela om leveransen eller samordna leveransen.

Samtycket kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan.
Efter återkallelsen raderar vi dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna på ett sätt som går utöver detta och som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

4. Nyhetsbrev via e-post

E-postreklam med registrering till nyhetsbrevet
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt e-postnyhetsbrev på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 lit. a DSGVO.

Det är möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevet när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avregistrering raderar vi din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

E-postreklam utan registrering av nyhetsbrev och din rätt att invända
Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har inväntat mot detta, förbehåller vi ossrätten att på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om liknande produkter som du redan har köpt från vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt, vilka väger tyngre inom ramen för en intresseavvägning.
Du kan när som helst motsätta dig denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk som finns för detta ändamål i reklame-e-postmeddelandet, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan.

5. Användning av uppgifter för betalningshantering

Identitets- och kreditupplysning vid val av Klarnas betaltjänster
Om du väljer Klarnas betaltjänster ber vi om ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a DSGVO att vi får överföra de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen och en identitets- och kreditupplysning till Klarna. I Tyskland kan de kreditupplysningsföretag som nämns i Klarnas integritetspolicy användas för identitets- och kreditupplysningen.
Klarna använder den mottagna informationen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna nedan. Detta kan leda till att vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning av personuppgifter genom att kontakta Klarna.

Köp på avbetalning

När du väljer betalningsmetoden "avbetalningsköp" och ger det samtycke till dataskydd som krävs för detta i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a DSGVO, överförs personuppgifter (förnamn, efternamn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, IP-adress, kön) tillsammans med uppgifter som krävs för transaktionshantering (artikel, fakturabelopp, förfallodagar, totalbelopp, fakturanummer, skatter, valuta, beställningsdatum och beställningstid) till vår partner Klarna Bank AB, Postfach 90 01 62, 90492 Nürnberg, Tyskland, i syfte att behandla denna betalningsmetod.
För att kontrollera kundens identitet eller kreditvärdighet genomför vår partner förfrågningar och inhämtar information från offentligt tillgängliga databaser och kreditupplysningsföretag. De leverantörer från vilka information och, i förekommande fall, kreditvärdighetsinformation erhålls på grundval av matematiskt-statistiska förfaranden, samt ytterligare detaljer om behandlingen av dina uppgifter efter överföringen till vår partner Klarna Bank AB, finns i deras dataskyddsdeklaration, som du hittar här: https://www.klarna.com/de/verkaeufer/haendlersupport/datenschutz-grundverordnung-dsgvo/
Vår partner Klarna Bank AB använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Du har möjlighet att kontakta vår partner Klarna Bank AB för att förklara din synpunkt och bestrida beslutet.
Samtycke till överföring av uppgifter som ges i samband med beställningsprocessen kan när som helst återkallas, även utan att ange skäl, med verkan för framtiden.

6. Integrering av Trusted Shops förtroendemärke

Trusted Shops Trustbadge är integrerad på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops-godkännandestämpel och de insamlade betygen samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köparna efter att de har gjort en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 6.1 S. 1 lit. f DSGVO. Trustbadge och de tjänster som annonseras med den är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.
När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en s.k. serverloggfil, som t.ex. innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar anropet. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.
Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops endast om du har gett ditt samtycke till detta, har beslutat att använda Trusted Shops produkter efter att ha genomfört en beställning eller redan har registrerat dig för att använda dem. I detta fall gäller avtalsavtalet mellan dig och Trusted Shops.

7. Kakor och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner, visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen inom ramen för en intresseavvägning i enlighet med art. 6 § 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din terminalutrustning. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies). Du kan ta reda på hur länge de sparas i översikten i webbläsarens cookieinställningar för cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och individuellt besluta om godkännande av dem eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookieinställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookieinställningar. Dessa finns för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO använder denna webbplats Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (www.google.de), för att analysera webbplatsen. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Den information som samlas in automatiskt om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. När syftet upphör och vi slutar använda Google Analytics kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Detta förhindrar insamlingen av de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles behandling av dessa uppgifter.

Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter på den här webbplatsen i framtiden. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din terminalutrustning. Om du raderar dina cookies kommer du att bli ombedd på nytt att ge ditt samtycke.

8. Marknadsföring online

Google AdWords Remarketing
Vi använder Google AdWords för att annonsera den här webbplatsen i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. I den mån du har gett oss ditt samtycke till detta i enlighet med art. 6 § 1, första meningen, 1 lit. a DSGVO, sätts den så kallade remarketingcookien av Google när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt CookieID och på grundval av de sidor som du har besökt. Efter att ändamålet har upphört och användningen av Google AdWords Remarketing har upphört hos oss, raderas de uppgifter som samlats in i detta sammanhang.

Ytterligare databehandling sker endast om du har gett ditt samtycke till att Google kopplar din webbhistorik och din webbläsarhistorik i appen till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser som du ser på webben. I det här fallet, om de är inloggade på Google när de besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing mellan olika enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter att tillfälligt kopplas samman av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Google AdWords Remarketing är ett erbjudande från Google LLC (www.google.de).
Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera remarketingcookien via denna länk. Dessutom kan du få information från Digital Advertising Alliance om inställningen av cookies och göra inställningar i detta avseende.

Affilinet partnerprogram
Vår webbplats deltar i Affilinet partnerprogram. Detta erbjuds av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland (nedan kallat affilinet). Detta är ett så kallat affiliate-system där personer som är registrerade hos affilinet (även kallade "publicister") på sina webbplatser genom annonsmaterial annonserar produkter eller tjänster från så kallade "annonsörer".
Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen att optimera och kommersiellt utnyttja vårt onlineutbud, vilka är överordnade inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 2.1 i EG-fördraget. 6 § 1 f) DSGVO.
Med hjälp av cookies kan affilinet spåra förloppet av respektive beställning och i synnerhet att du har klickat på respektive länk och sedan beställt produkten via affiliatepartnerprogrammet.
Du kan när som helst förhindra att våra avtalspartners eller vår webbplats sätter cookies genom en lämplig inställning i din webbläsare. Dessutom kan redan inställda cookies när som helst raderas via internetwebbläsaren eller andra programvaror.
Ytterligare information om databehandling hos affilinet hittar du här.

Amazons affiliateprogram
Vår webbplats deltar i Amazons affiliateprogram. Detta erbjuds av Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (nedan kallad Amazon). Detta är ett så kallat affiliate-system, som utformats för att tillhandahålla ett medium för webbplatser genom vilket reklamkostnader kan intjänas genom att placera annonser och länkar till Amazon.
Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i optimeringen och det ekonomiska utnyttjandet av vårt onlineutbud, som är överordnade inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 6 § 1 punkt f) DSGVO.
Med hjälp av cookies kan Amazon spåra förloppet av respektive beställning och i synnerhet att du har klickat på respektive länk och sedan beställt produkten på Amazon.
Du kan när som helst förhindra att våra avtalspartners eller vår webbplats sätter cookies genom en lämplig inställning i din webbläsare. Dessutom kan redan lagda cookies när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror.
Ytterligare information om databehandling hos Amazon hittar du här.

9. Skicka påminnelser om betygsättning via e-post

Betygspåminnelse från Trusted Shops
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a DSGVO, kommer vi att överföra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), så att de kan skicka en betygspåminnelse till dig via e-post.

Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller direkt till Trusted Shops.

10. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad person har du följande rättigheter:

 • enligt artikel 15 DSGVO rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där;
 • enligt artikel 16 i DSGVO har du rätt att kräva att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har lagrat hos oss korrigeras utan dröjsmål;
 • i enlighet med artikel 17 i GDPR, rätten att begära att dina personuppgifter som vi lagrar raderas, såvida inte ytterligare behandling är nödvändig
  - för att utöva rätten till yttrandefrihet och information,
  - för att uppfylla en rättslig förpliktelse,
  - av hänsyn till allmänintresset eller
  - för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk
  ;
 • i enlighet med artikel 18 i DSGVO rätten att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, om
  - du ifrågasätter uppgifternas riktighet,
  - behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas,
  - vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  - du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;
 • enligt artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • enligt artikel 77 i DSGVO har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du för detta ändamål kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.


Om du har frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter samt återkallande av givna samtycken eller invändningar mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vårt impressum.

********************************************************************
Rätt till invändning
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att tillvarata våra legitima intressen som är övervägande i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du utöva denna rätt när som helst enligt ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att invända på grunder som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare för detta ändamål. ********************************************************************
Integritetspolicy skapad med Trusted Shops juridiska textredigerare i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.