Rätt till ångerrätt

Avbokningspolicy

Konsumenter har fjorton dagars ångerrätt.

Ångerrätt

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit den sista delleveransen eller det sista föremålet i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du genom en tydlig förklaring (t.ex. brev som skickas per post, fax eller e-post) informera oss (beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, Tyskland, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, telefon: 02271/989630-0) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerformulär för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog underrättelsen om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. För varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras på normalt sätt per post uppgår dessa kostnader till 99 euro. Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

    Ångerrätten gäller inte för följande avtal:
  • Avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov.
  • Avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan återlämnas om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.
Förlaga till avbeställningsblankett

(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten)

- Till Beverage Dispense Systems GmbH, Kopernikusstrasse 4 , 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, Tyskland

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens (konsumenternas) namn

- Konsumentens (konsumenternas) adress

- Konsumentens (konsumenternas) namnteckning (endast om det rör sig om ett pappersmeddelande)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.


Särskilda anvisningar

 

Om du finansierar detta avtal genom ett lån och senare återkallar det, är du inte längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta förutsätts särskilt om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare utnyttjar vårt samarbete i samband med finansieringen. Om lånet redan har tillfallit oss när återkallelsen träder i kraft, ska din långivare träda in i våra rättigheter och skyldigheter från det finansierade avtalet i förhållande till dig när det gäller de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller återgången. Det sistnämnda gäller inte om föremålet för detta avtal är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valuta eller derivat). Om du vill undvika en avtalsförpliktelse så långt det är möjligt ska du utnyttja din ångerrätt och även återkalla låneavtalet om du också har rätt till ångerrätt för detta.


Ångerrättspolicy skapad med Trusted Shops juridiska textredigerare i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.