Formulär för avbokning

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten)

-Beverage Dispense Systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net,

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens (konsumenternas) namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens (konsumenternas) namnteckning (endast om det rör sig om ett pappersmeddelande)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.